vận tải đường bộ

Quý khách gửi hàng hóa trọng lượng càng lớn, chi phí vận tải càng tiết kiệm. Đây là dịch vụ lý tưởng cho Quý khách muốn gửi hàng số lượng lớn với yêu cầu về thời gian không quá gấp tới các tỉnh/ thành phố trung tâm.

Dịch vụ vận tải có ưu điểm: vận chuyển hàng số lượng lớn, chi phí tiết kiệm, thời gian giao hàng chỉ dài hơn dịch vụ chuyển phát nhanh vài ngày.