Triết lí kinh doanh1.    Dẫn đầu về chất lượng.

Megapost coi chất lượng dịch vụ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, là tiêu chí để dẫn đầu. Mọi hoạt động của Megapost đều hướng tới khách hàng, hướng tới cộng đồng và được cụ thể hóa bằng việc đưa tới khách hàng những gói dịch vụ có chất lượng và mức độ hài lòng cao nhất. 


2.    Sức mạnh công nghệ

Megapost coi công nghệ là vũ khí chiến lược để thực hiện mục tiêu dẫn đầu về chất lượng. Việc áp dụng công nghệ thông tin được thực hiện một cách mạnh mẽ, toàn diện và có tính ứng dụng cao vào công tác quản lý và nghiệp vụ chuyên môn. 


3.    Cam kết và tinh thần làm chủ.

Megapost là ngôi nhà chung mà trong đó mỗi thành viên phát huy tối đa tinh thần làm chủ doanh nghiệp, dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo và học hỏi. Tính cam kết là giá trị mà mỗi nhân viên của Megapost luôn tuân thủ trong công việc và trong cách ứng xử đối với đối tác kinh doanh. 


4.    Hướng tới con người

Tôn trọng các giá trị nhân văn, hướng về con người là giá trị ưu tiên hàng đầu của Megapost. Megapost coi con người là nền tảng của mọi thành công. Tại Megapost, nhân viên được trôn trọng và công bằng, được tạo cơ hội để phát huy năng lực và học hỏi, được tưởng thưởng xứng đáng theo mức độ cống hiến và hiệu quả làm việc.