Các dịch vụ gia tăng

1.     Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa bưu gửi

- Khái niệm:

        Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, bưu gửi là dịch vụ gia tăng đi kèm với dịch vụ vận chuyển trong đó người gửi được mua bảo hiểm cho bưu gửi của mình.

- Quy định:

+ Khi sử dụng dịch vụ bảo hiểm, ngoài cước vận chuyển người gửi phải chịu thêm một khoản phí bảo hiểm tương đương tỷ lệ mua bảo hiểm.

+ Trong quá trình vận chuyển, nếu xảy ra mất mát hoặc hư hại hàng hóa bưu gửi, người gửi sẽ được Megapost bồi thường theo giá trị khai giá của hàng hóa bưu gửi.

+ Đối với các bưu gửi là chứng từ; giá trị khai giá tối đa là 15.000.000 vnđ

+ Đối với các bưu gửi là hàng hóa, giá trị khai giá tối đa là 150.000.000 vnđ

+ Giá trị khai giá của hàng hóa bưu gửi không được lớn hơn quá 10% giá trị thực hoặc giá trị trên hóa đơn chứng từ đi kèm hàng hóa bưu gửi.

+ Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa không được áp dụng cho các loại hàng hóa là thực phẩm, hàng đông lạnh và các loại hàng hóa đặc biệt khác.

- Nội dung áp dụng:

+ Mức phí bảo hiểm: 2,5% giá trị khai giá hàng hóa bưu gửi.

+ Mức bồi thường:  100% giá trị khai giá của hàng hóa bưu gửi.

+ Thời gian bảo hiểm: bắt đầu từ thời điểm người gửi mua bảo hiểm đến khi kết thúc quá trình giao hàng hóa bưu gửi cho người nhận.

 

2. Dịch vụ phát hàng – thu tiền ( COD )

- Khái niệm:

Dịch vụ phát hàng – thu tiền ( Cash on Delivery – COD ) là dịch vụ gia tăng đi kèm với dịch vụ bưu chính chuyển phát trong đó nhà vận chuyển được ủy thác thu hộ một khoản tiền nhất định do người gửi yêu cầu khi thực hiện việc phát bưu phẩm cho người nhận và hoàn trả lại số tiền đó cho người gửi.

- Quy định:

Megapost chỉ cung cấp dịch vụ COD tại trung tâm các tỉnh, thành phố nằm trong tuyến chính Megapost.

+ Khi sử dụng dịch vụ COD khách hàng phải thanh toán các khoản cước sau:

            * Cước dịch vụ chuyển phát bưu gửi COD.

            * Cước phí dịch vụ COD.

* Các khoản cước phí dịch vụ đặc biệt khác mà khách hàng lựa chọn như dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ đóng gói, dịch vụ phát hỏa tốc…

+ Khi sử dụng dịch vụ COD, khách hàng cần thông báo cho người nhận về việc ủy thác cho nhà vận chuyển thu hộ tiền hàng. Megapost chỉ phát bưu gửi khi người nhận đã thanh toán tiền thu hộ. Nếu không thanh toán bưu gửi COD sẽ được Megapost trả lại cho người gửi. Trong trường hợp này người gửi vẫn phải thanh toán đầy đủ các khoản cước phí như đã thỏa thuận ban đầu cộng thêm cước phí chuyển hoàn bưu gửi COD đó.

+ Mức tiền thu hộ tối đa cho một bưu gửi COD là 50.000.000đ ( năm mươi triệu đồng.)

- Nội dung áp dụng:

     + Giá cước dịch vụ thu hộ COD được áp dụng theo bảng giá của Megapost hoặc theo sự thỏa thuận giữa hai bên.

      + Người gửi cần cung cấp đầy đủ thông tin của người nhận ( tên, địa chỉ, số điện thoại.. ) trên vận đơn của bưu gửi COD; các loại hóa đơn chứng từ đi kèm để làm cơ sở thu hộ tiền hàng.

 

3. Dịch vụ đóng gói.

- Khái niệm.

            Dịch vụ đóng gói là dịch vụ gia tăng đi kèm với dịch vụ chuyển phát trong đó nhà vận chuyển thực hiện việc đóng gói hàng hóa bưu gửi của khách hàng theo quy chuẩn của nhà vận chuyển nhằm hạn chế các hư hỏng cơ học cho hàng hóa bưu gửi của khách hàng trong quá trình vận chuyển.

- Quy định.

Megapost chỉ cung cấp dịch vụ đóng gói cho các hàng hóa bưu gửi được gửi qua Megapost.

+ Dịch vụ đóng gói được áp dụng theo yêu cầu của khách hàng hoặc bắt buộc đối với các loại hàng hóa đặc biệt do yêu cầu của hãng vận chuyển.Megapost có quyền từ chối nhận vận chuyển hàng hóa bưu gửi ( thuộc loại bắt buộc phải đóng gói ) nếu khách hàng không chấp nhận sử dụng dịch vụ đóng gói.

+ Đối với các hàng hóa bưu gửi sử dụng dịch vụ đóng gói, trọng lượng tính cước sẽ là trọng lượng sau khi đã đóng gói.

+ Khi sử dụng dịch vụ đóng gói, ngoài cước phí chính tính theo trọng lượng bưu phẩm, khách hàng phải chịu phí đóng gói tương đương phí nguyên vật liệu sử dụng để đóng gói. Chi phí này được quy định cụ thể trên báo giá của Megapost và được thông báo cho khách hàng trước khi đóng gói.

- Nội dung áp dụng.

+ Dịch vụ đóng gói bao gồm nhiều hình thức như đóng carton, xốp, gỗ, ván ép, nylon chống nước...Khách hàng có thể yêu cầu đóng gói cùng lúc nhiều hình thức khác nhau.

+ Dịch vụ đóng gói giúp hạn chế các hư hỏng cơ học trong quá trình vận chuyển, do đó không phải là dịch vụ bảo hiểm hàng hóa.

 

4. Dịch vụ báo phát

- Khái niệm:

         Dịch vụ báo phát là dịch vụ gia tăng đi kèm với dịch vụ bưu chính chuyển phát trong đó người gửi yêu cầu nhà vận chuyển chuyển trả lại cho người gửi phiếu giao hàng ( vận đơn ) có chữ ký và họ tên của người nhận bưu gửi.

- Quy định:

Megapost chỉ cung cấp dịch vụ báo phát cho các vận đơn có địa chỉ người nhận thuộc các địa danh thu phát của Megapost.

+ Thời gian trả báo phát lại cho người gửi phụ thuộc vào từng khu vực phát.

- Nội dung áp dụng:

+ Phí dịch vụ báo phát là 5.000đ / vận đơn.

+ Dịch vụ báo phát áp dụng cho tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ của Megapost.

 

5. Dịch vụ kiểm đếm.

- Khái niệm.

            Dịch vụ kiểm đếm là dịch vụ gia tăng đi kèm với dịch vụ bưu chính chuyển phát trong đó nhà vận chuyển sẽ tiến hành kiểm đếm số lượng chi tiết của hàng hóa bưu gửi cùng với người gửi khi nhận và người nhận khi phát.

- Quy định.

        + Megapost chỉ cung cấp dịch vụ kiểm đếm về số lượng, chủng loại, tình trạng bên ngoài của hàng hóa bưu gửi. Megapost không kiểm đếm về chất lượng hoặc quy cách hoạt động của hàng hóa bưu gửi. Trong trường hợp hàng hóa bưu gửi có những dấu hiệu bất thường sẽ được kê khai chi tiết trên biên bản kiểm đếm.

         + Dịch vụ kiểm đếm được áp dụng cho các khách hàng trên phạm vi thu phát của Megapost.

         + Dịch vụ kiểm đếm được áp dụng cho tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ của Megapost.

         + Dịch vụ kiểm đếm chỉ áp dụng cho các vận đơn có số lượng lớn hơn 100 đơn vị kiểm đếm.

- Nội dung áp dụng.

+ Khi sử dụng dịch vụ kiểm đếm, ngoài cước phí vận chuyển tính theo khối lượng hàng hóa bưu gửi và các loại cước phí đặc biệt theo từng loại hình dịch vụ, người gửi phải chịu một khoản phí kiểm đếm tính theo từng đơn vị kiểm đếm.

+ Khi tiến hành kiểm đếm, Megapost và khách hàng sẽ cùng nhau kiểm đếm và ký vào biên bản kê khai chi tiết số lượng kiểm đếm. Khi phát bưu gửi, Megapost sẽ cùng người nhận kiểm đếm và phát theo chi tiết số lượng và nội dung đã kê khai trên biên bản kiểm đếm.

 

6.     Dịch vụ thanh toán đầu nhận

- Khái niệm.

         Dịch vụ thanh toán đầu nhận ( TTĐN ) là một hình thức thanh toán khác của dịch vụ vận chuyển trong đó người nhận hàng hóa bưu gửi sẽ là người thanh toán 1 phần hoặc toàn bộ cước phí vận chuyển cho nhà vận chuyển.

- Quy định.

       + Megapost cung cấp dịch vụ TTĐN tại các khu vực thu phát của Megapost.

        + Người nhận hàng hóa bưu gửi sử dụng dịch vụ TTĐN sẽ phải thanh toán toàn bộ cước phí tương ứng với các dịch vụ mà người gửi đã lựa chọn.

      + Megapost sẽ chỉ phát hàng hóa bưu gửi sử dụng dịch vụ TTĐN cho người nhận khi chấp nhận thanh toán cước phí. Nếu người nhận không thanh toán cước phí, Megapost sẽ hoàn bưu gửi lại cho người gửi. Trong trường hợp này, người gửi sẽ phải thanh toán toàn bộ cước phí của bưu gửi bao gồm cước phí chuyển phát gửi đi và cước phí chuyển hoàn về.

- Nội dung áp dụng.

Megapost hiện tại đang cung cấp miễn phí dịch vụ TTĐN cho tất cả các khách hàng trong phạm vi thu phát của mình.

+ Cước phí các hàng hóa bưu gửi sử dụng dịch vụ TTĐN được tính theo bảng giá niêm yết tại thời điểm hiện tại của Megapost hoặc theo sự thỏa thuận đối với từng khách hàng.