Phụ phí xăng dầu và tỷ giá ngoại tệ

Phụ phí xăng dầu và tỷ giá ngoại tệ

Mức phụ phí xăng dầu và tỷ giá ngoại tệ áp dụng cho các khu vực tại thời điểm hiện tại.

 
THÔNG BÁO
 Kính gửi:   QUÝ KHÁCH HÀNG
             Chuyển phát nhanh Việt Nam (Megapost) gửi đến Quý khách hàng lời chào trân trọng. Chúng tôi xin thông báo mức phụ phí xăng dầu và tỷ giá ngoại tệ áp dụng từ  01/9/2019 như sau:
I. Khu vực Hà Nội.
1. Phụ phí xăng dầu

a.    Đối với dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước.

-  Tỷ lệ phụ phí: 20%

-  Các dịch vụ áp dụng:

      + Dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước.
      + Dịch vụ chuyển phát bưu kiện 72h, Tiết kiệm.
      + Dịch vụ chuyển phát hoả tốc, phát trong ngày, phát hẹn giờ
      + Dịch vụ chuyển phát nhanh hồ sơ thầu.
      + Các dịch vụ gia tăng khác.

b.   Đối với dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

-  Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế ( International Express ): tỷ lệ phụ phí là 18,5%

-  Dịch vụ chuyển phát quốc tế tiết kiệm (International Economy): tỷ lệ phụ phí là 23,5%

2. Tỷ giá ngoại tệ

            Tỷ giá: 23,150 VND/USD

 

II. Khu vực Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

1. Phụ phí xăng dầu

a.    Đối với dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước.

-  Tỷ lệ phụ phí: 20 %

-  Các dịch vụ áp dụng:

      + Dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước.

      + Dịch vụ chuyển phát bưu kiện 72h, Tiết kiệm.

      + Dịch vụ chuyển phát hoả tốc, phát trong ngày, phát hẹn giờ

      + Dịch vụ chuyển phát nhanh hồ sơ thầu.

      + Các dịch vụ gia tăng khác.

b.   Đối với dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

-  Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế ( International Express ): tỷ lệ phụ phí là 18,5%

-  Dịch vụ chuyển phát quốc tế tiết kiệm (International Economy): tỷ lệ phụ phí là 23,5%

 2. Tỷ giá ngoại tệ
            Tỷ giá: 23,150 VND/USD
 

            Mức phụ phí xăng dầu và tỷ giá ngoại tệ này được áp dụng từ ngày 01/9/2019 cho đến khi có thông báo thay đổi.

  Trân trọng cảm ơn và kính chào.